Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại New Jobs
icon vi icon jp icon en

19-05-2023 Giới thiệu Lượt xem: 73

  • Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Xây dựng Công ty CP Dịch vụ và Thương mại New Jobs trở thành một trong những công ty hàng đầu của cả nước về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước
  • Đầu tư và phát triển nguồn lực con người đủ về số lượng, có chất lượng cao để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp từ đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành đến CBCNV.
  • Tăng trưởng bền vững, tài chính minh bạch, quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Bài viết liên quan

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

19-05-2023 Giới thiệu Lượt xem: 90

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ pháp lý

19-05-2023 Giới thiệu Lượt xem: 95

Thư ngỏ

Thư ngỏ

19-05-2023 Giới thiệu Lượt xem: 82