Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại New Jobs
icon vi icon jp icon en

19-05-2023 Giới thiệu Lượt xem: 89

  • Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng (Giấy phép do Bộ Lao động – TB&XH cấp số: 419/LĐTBXH-GP);
  • Kinh doanh thương mại
  • Đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề trung và ngắn hạn.
  • Kinh doanh xuất nhập khẩu

Bài viết liên quan

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu phát triển

19-05-2023 Giới thiệu Lượt xem: 73

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ pháp lý

19-05-2023 Giới thiệu Lượt xem: 95

Thư ngỏ

Thư ngỏ

19-05-2023 Giới thiệu Lượt xem: 82