Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại New Jobs
icon vi icon jp icon en
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ DỌN DẸP VỆ SINH SÂN BAY - OSAKA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ DỌN DẸP VỆ SINH SÂN BAY - OSAKA

27-12-2023 Lượt xem : 32

Số lượng: 4-6

Lương: 1100 Yên/giờ

Ngày thi: Tháng 1/2024

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ - OSAKA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ - OSAKA

13-12-2023 Lượt xem : 31

Số lượng: 6

Lương: 1500 yên/h

Ngày thi: 12/2023

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ ĐIỆN - TOKYO,MIYAGI,OSAKA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ ĐIỆN - TOKYO,MIYAGI,OSAKA

29-11-2023 Lượt xem : 40

Số lượng: 10

Lương: 209.000 yên/tháng

Ngày thi: 09.12.2023

đơn hàng kỹ sư xây dựng HYOGO- NHẬT BẢN pv 11.2023

đơn hàng kỹ sư xây dựng HYOGO- NHẬT BẢN pv 11.2023

22-11-2023 Lượt xem : 41

Số lượng: 3 NAM

Lương: 23 MAN YÊN

Ngày thi: 23.11.2023

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THỰC PHẨM AICHI 15.10.2023

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THỰC PHẨM AICHI 15.10.2023

03-10-2023 Lượt xem : 50

Số lượng: 10 NAM - NỮ

Lương: 18-25 MAN YÊN/THÁNG

Ngày thi: 15.10.2023

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LỄ TÂN KHÁCH SẠN OSAKA PV 5.10

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LỄ TÂN KHÁCH SẠN OSAKA PV 5.10

30-09-2023 Lượt xem : 44

Số lượng: 6 nữ

Lương: 20 man yên

Ngày thi: 5.10.2023

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ - TOKYO

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ - TOKYO

21-08-2023 Lượt xem : 41

Số lượng: 01

Lương: 220.000 - 250.000 yên/tháng

Ngày thi: Đủ Form xin lịch phỏng vấn

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY TIỆN, PHAY - TOYAMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY TIỆN, PHAY - TOYAMA

21-08-2023 Lượt xem : 42

Số lượng: 2-3

Lương: 205.000 YÊN/THÁNG

Ngày thi: Thi tuyển trực tiếp

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG - HIROSHIMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG - HIROSHIMA

14-07-2023 Lượt xem : 56

Số lượng: 5

Lương: 250.000 - 380.000 YÊN/THÁNG

Ngày thi: CÓ 1-2 FORM XIN LỊCH PHỎNG VẤN

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ LÀM TRONG XƯỞNG THỰC PHẨM - GUNMA

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ LÀM TRONG XƯỞNG THỰC PHẨM - GUNMA

14-07-2023 Lượt xem : 61

Số lượng: 07

Lương: 200.000 Yên/tháng

Ngày thi: Đủ Form xin lịch phỏng vấn

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ BÁN HÀNG TẠI TIỆM BÁNH - TỈNH TOKYO NHẬT BẢN

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ BÁN HÀNG TẠI TIỆM BÁNH - TỈNH TOKYO NHẬT BẢN

29-06-2023 Lượt xem : 60

Số lượng: 03

Lương: 200.000 yên/tháng

Ngày thi: 04/07/2023

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CAD ĐÁNH BÓNG SẢN PHẨM KÍNH - TOCHIGI NHẬT BẢN

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CAD ĐÁNH BÓNG SẢN PHẨM KÍNH - TOCHIGI NHẬT BẢN

29-06-2023 Lượt xem : 43

Số lượng: 03

Lương: 173.000 - 290.000 YÊN/THÁNG

Ngày thi: THÁNG 7 NĂM 2023