Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại New Jobs
icon vi icon jp icon en
Đơn HÀNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - AICHI - NHẬT BẢN - 20/12/2023

Đơn HÀNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - AICHI - NHẬT BẢN - 20/12/2023

29-11-2023 Lượt xem : 33

Số lượng: 3-4

Lương: 170.900 yên/tháng

Ngày thi: 20.12.2023

ĐƠN HÀNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM - CHIBA

ĐƠN HÀNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM - CHIBA

29-11-2023 Lượt xem : 31

Số lượng: 1

Lương: 178.268 yên/tháng

Ngày thi: 12/2023

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CỐT THÉP HYOGO 26.10

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CỐT THÉP HYOGO 26.10

14-10-2023 Lượt xem : 48

Số lượng: 8 NAM

Lương: 178.000 YÊN/THÁNG

Ngày thi: 26.10.2023

ĐƠN HÀNG COPPHA WAKAYAMA 26.10.2023

ĐƠN HÀNG COPPHA WAKAYAMA 26.10.2023

14-10-2023 Lượt xem : 37

Số lượng: 2

Lương: 167.000 YÊN/THÁNG

Ngày thi: 26.10.2023

ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH HOÀN THIỆN NỘI THẤT - GUNMA

ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH HOÀN THIỆN NỘI THẤT - GUNMA

14-07-2023 Lượt xem : 50

Số lượng: 4 NAM

Lương: 157.000 YÊN/THÁNG

Ngày thi: 11/07/2023

Đơn hàng thực tập sinh Nông Nghiệp Nhật Bản tỉnh Kochi

Đơn hàng thực tập sinh Nông Nghiệp Nhật Bản tỉnh Kochi

21-06-2023 Lượt xem : 61

Số lượng: 2

Lương: 150.000 yên/tháng

Ngày thi: 03/07/2023

Đơn thực thập sinh Nhật Bản

Đơn thực thập sinh Nhật Bản

20-06-2023 Lượt xem : 63

Số lượng: 06

Lương: 150.000 - 155.000 Yên/tháng

Ngày thi: 02/07/2023