Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại New Jobs
icon vi icon jp icon en

Đơn hàng chủ yếu làm về trồng rau trong nhà kính và dưa lưới cung cấp cho hệ thống siêu thị, kombini nhật bản